CÔNG TY TNHH MTV VINA BONAGENS

Địa chỉ: số 12 Ỷ Lan, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909329136

Email: congtyvinabonagens@gmail.com