0909.329.136

Bách giải vương ISO 220002018

bach-giai-vuong-tieu-chuan-gmp-2

Sản phẩm Bách giải vương đạt tiêu chuẩn GMP, ISO 220002018. Với rất nhiều loại thảo dược quý hiếm trong nhân gian kết hợp với kĩ thuật hiện đại. Thực phẩm chức năng Bách giải vương một sản phẩm thải độc tố toàn thân vô cùng uy tín và an toàn cho mọi người sử dụng.

ISO 22000 là gì?

ISO 22000 là tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Đây là yêu cầu đối với các tổ chức về thực phẩm.

Tiêu chuẩn ISO 22000 tích hợp các nguyên tắc của hệ thống về các mối nguy hại và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), áp dụng các bước được Ủy ban tiêu chuẩn hóa thực phẩm quốc tế Codex xây dựng. Bằng các yêu cầu có khả năng đánh giá, tiêu chuẩn này kết hợp với kế hoạch HACCP với các chương trình tiên quyết PRPs. 

Phân tích mối nguy hại là yếu tố cơ bản của một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu lực vì nó giúp tổ chức các năng lực cần thiết trong việc thiết lập tổ hợp các biện pháp kiểm soát có hiệu lực. Tiêu này đòi hỏi xác định và đánh giá được các mối nguy hại có thể xảy ra trong các chuỗi thực phẩm, kể cả các mối nguy hại có thể xảy ra do cách thức và điều kiện chế biến. Do đó, tiêu chuẩn này giúp tổ chức xác định và chứng minh bằng văn bản việc một tổ chức cần kiểm soát những mối nguy hại nhất định.

Yêu cầu của ISO 220002018

ISO 220002018 có 10 điều khoản, 1,2,3 là phần giới thiệu về phạm vi áp dụng, tài liệu viện dẫn và thuật ngữ định nghĩa, từ điều khoản 4-10 đưa ra các yêu cầu cần phải tuân thủ. Các điều khoản bao gồm:

1/ Phạm vi áp dụng

2/ Tài liệu viện dẫn

3/ Thuật ngữ và định nghĩa

4/ Bối cảnh của tổ chức: 

5/ Sự lãnh đạo

6 Hoạch định

7/ Hỗ trợ

 • Nguồn lực
 • Năng lực
 • Nhận thức
 • Trao đổi thông tin
 • Thông tin dạng văn bản

8/ Thực hiện

 • Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện
 • Chương trình tiên quyết PRP
 • Hệ thống truy xuất nguồn gốc
 • Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với các tình huống khẩn cấp
 • Kiểm soát mối nguy
 • Cập nhật thông tin xác định các PRP và kế hoạch kiểm soát mỗi nguy
 • Kiểm soát việc giám sát và đo lường
 • Thẩm tra liên quan đến các PRP và kế hoạch kiểm kiểm soát mối nguy
 • Kiểm soát sự không phù hợp của sản phẩm và quá trình

9/ Đánh giá kết quả hoạt động

 • Giám sát và đo lường, phân tích và đánh giá
 • Đánh giá nội bộ
 • Xem xét của lãnh đạo

10/ Cải tiến

 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Cải tiến liên tục
 • Cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Điều khoản ISO 220002018 có nghĩa là gì?

 • Hiểu bối cảnh tổ chức: trong bối cảnh này từ hiểu có nghĩa là có kiến thức về một chủ đề, tình huống… hay cách thức hoạt động của vấn đề nào đó. Hiểu bối cảnh tổ chức có nghĩ là có kiến thức tổng quát về bối cảnh của tổ chức và cách thức hoạt động của tổ chức.
 • Xác định có nghĩa đưa ra kết quả cụ thể, rõ ràng, chính xác và uy tín sau khi nghiên cứu, tìm tòi, tính toán kỹ lưỡng.
 • Bối cảnh bên ngoài: môi trường bên ngoài ở đó tổ chức theo đuổi để đạt được các mục tiêu của mình. Bối cảnh bên ngoài gồm có như: môi trường văn hóa, xã hội, chính trị, pháp lý, chế định, tài chính, công nghệ, kinh tế, tự nhiên và cạnh tranh, không phân biệt quốc tế, quốc gia, khu vực hay địa phương.
 • Xu hướng và động lực tác động đến mục tiêu tổ chức và mối quan hệ, nhận thức và giá trị của các bên liên quan.
 • Bối cảnh nội bộ: là môi trường bên trong, trong đó tổ chức theo đuổi để đạt được các mục tiêu của mình. Bối cảnh nội bộ bao gồm: quản trị, cơ cấu tổ chức, vai trò trách nhiệm, các chính sách, mục tiêu và chiến lược đã đặt ra ở mục tiêu.
 • Khả năng, sự am hiểu về nguồn lực và kiến thức, các hệ thống thông tin và các quá trình ra quyết định, mối quan hệ, nhận thức và giá trị của các bên liên quan trong tổ chức.
 • Văn hóa của tổ chức, các tiêu chuẩn, hướng dẫn và mô hình được tổ chức áp dụng, hình thức và mức độ của các mối quan hệ hợp đồng.
 • Mục đích của tổ chức bao gồm: tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của tổ chức
 • Kết quả dự kiến của HTQL ATTP: kết quả dự kiến của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được nhắc đến ở điều khoản 1. (Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này)

Rõ ràng với những yêu cầu và tiêu chuẩn của  ISO 220002018, Bách Giải Vương hoàn toàn có thể đạt được và mang lại sự yên tâm cho người sử dụng. Việc lựa chọn sản phẩm này để sử dụng sẽ giúp sức khỏe được cải thiện và đảm bảo được sự an toàn. Hãy lựa chọn sản phẩm này cho bạn hay người thân để luôn vui khỏe mỗi ngày nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *